Van pensioen tot lijfrente, van banksparen tot verzekeren

De mogelijkheden voor oudedagsvoorziening zijn zeer uiteenlopend. Wij kunnen uw opgebouwde oudedagsvoorziening inventariseren en maken voor u inzichtelijk hoe hoog uw pensioen is. 

 

Uiteraard besteden we daarnaast aandacht aan het nabestaandenpensioen. Over welk inkomen beschikt uw partner indien u komt te overlijden? Indien uw pensioen niet voldoet aan uw verwachtingen, dragen we zorg voor een offerte gericht op aanvulling van uw pensioen.

 

Onafhankelijk

Voor ons advies en onze bemiddeling bij pensioenen ontvangen wij geen provisie van de verzekeraar. Onze beloning is dan ook niet afhankelijk van de hoogte van de lijfrente of gesloten verzekeringen. Onze beloning bespreken wij met u voorafgaand aan ons advies. Voor onze werkwijze verwijzen wij u eveneens graag naar onze dienstverleningdocumenten.